Kurs online – Jak grać na flecie prostym?

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą nauki gry na flecie.

Poniżej zamieszczam dwa filmy:

    • Odcinek 1 z Modułu 1. Lubię flet, czyli rytmy w metrum parzystym i nieparzystym do zagrania na flecie prostym sopranowym.

       

    • Odcinek 1 z Modułu 2. Lubię flet, czyli 12 melodii na każdy z dwunastu dźwięków, które można wydobyć na flecie prostym sopranowym.