Regulamin uczestnictwa w projekcie „CAŁA KLASA ŚPIEWA Z NAMI”

I. INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Organizatorem projektu „CAŁA KLASA ŚPIEWA Z NAMI” jest Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR Piotr Krzysztof Kaja z siedzibą Elżbiecin 3B, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Projekt realizowany jest środków własnych.
3. Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich zainteresowanych śpiewem.
4. Celem projektu jest:

  • promowanie piosenek szkolnych,
  • wspieranie aktywności wokalnej i społecznej w formie zbiorowego śpiewu przyczyniającego się do budowania więzi międzyludzkich i zwiększania poczucia przynależności do grupy,
  • budowanie dobrostanu dzieci i młodzieży w szkole poprzez śpiew jako elementu relaksacji, redukcji stresu i poprawy samopoczucia,
  • aktywizowanie nauczycieli do korzystania na lekcjach z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • stworzenie bazy szkolnych piosenek na kanale https://www.youtube.com/@singplaydance2656 w postaci nagrań audiowizualnych zawierających tekst na slajdach (uproszczone karaoke) oraz muzykę instrumentalną (podkłady/aranżacje),
  • rozpowszechnienie repertuaru wokalno-instrumentalnego przeznaczonego do śpiewania przez uczniów szkół podstawowych,
  • zachęcanie dzieci i młodzieży do śpiewania zespołowego na lekcjach muzyki z wykorzystaniem nagrań na kanale,
  • ułatwienie uczniom i nauczycielom dostępu do repertuaru szkolnego wraz zasobami audio (aranżacje/podkłady),
  • przekazywanie elementarnej wiedzy muzycznej poprzez korzystanie z przygotowanych propozycji repertuarowych,

5. Playlista zamieszczanych utworów znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Phsed67Xs0I&list=PLNTqJVGh-EVg7VGOQqW_AVxFZjVMthtGe
6. Liderem projektu jest Piotr Kaja (www.piotrkaja.com).
7. Projekt realizowany będzie w edycjach obejmujących okres roku szkolnego. Pierwsza edycja projektu obejmuje rok szkolny 2023/24.

II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
2. Liczba uczestników w projekcie jest nieograniczona.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do subskrypcji kanału
https://www.youtube.com/@singplaydance2656 oraz wspierania działań wynikających z celów projektu, polegających m.in. na rozpowszechnianiu i udostępnianiu propozycji repertuarowych w swoim środowisku i na prowadzonych przez siebie portalach społecznościowych.
4. Uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym momencie z dalszego udziału w projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.
5. Uczestnik Projektu powinien zachowywać się w sposób nieszkodzący i nie zagrażający realizacji celów Projektu innym uczestnikom.
6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania
w sieci Uczestników Projektu, m.in. hejt (naruszenie art. 216 i 196 Kodeksu Karnego), naruszenie dóbr osobistych oraz praw autorskich.
7. Niebezpieczne zachowania Uczestników Projektu wymienione w pkt. II, Ust. 6 niniejszego Regulaminu zgłaszane będą przez Organizatora odpowiednim organom ścigania.
8. W projekcie przewiduje się różnorodne działania Organizatora i Uczestników związane z realizacją celów zawartych w pkt. I, Ust. 4 niniejszego Regulaminu.
9. O bieżących działaniach/zadaniach projektu Uczestnicy będą powiadamiani poprzez kanał You Tube, newsletter oraz portale społecznościowe m.in. FB, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest po wcześniejszej akceptacji wybranej przez Uczestnika formy komunikacji z Organizatorem.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Pod koniec każdej edycji Projektu Organizator na wniosek Uczestnika (nauczyciela) zobowiązuje się do wydania CERTYFIKATU uczestnictwa w Projekcie po analizie udokumentowanej aktywności Uczestnika Projektu, czyli realizacji wybranych kilku zadań przez Uczestnika.
2. Najbardziej aktywni Uczestnicy Projektu mogą liczyć na dodatkowe benefity oferowane przez Organizatora.
3. Informacje o patronatach medialnych, informacje o współpracy z różnymi instytucjami kultury lub podmiotami gospodarczymi, które podejmą się różnych działań, czy też wsparcia finansowego projektu będą na bieżąco zamieszczane w Regulaminie Projektu oraz na stronach portali społecznościowych wymienionych w pkt. II, Ust. 9 niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony bądź odwołany w części lub w całości przez organizatora bez podania przyczyn.
5. Kontakt z organizatorem projektu poprzez e-mail: admin@singplaydance.com

Pobierz regulamin w pdf >>> REGULAMIN PROJEKTU CKSZN