Szkolenia stacjonarne – 4 godz.

S 01. Budowanie kompetencji artystycznych, społecznych, prematematycznych, matematycznych i językowych poprzez działania muzyczno-ruchowe.

Adresaci: Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele świetlic szkolnych, rady pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych (klasy I-III)
Liczba uczestników: Grupa do 25 osób.
Materiały dla uczestników: Bezpłatny dostęp do multimedialnych materiałów uzupełniających na stronie internetowej;

Szkolenie ma na celu ukazanie nauczycielom możliwości organizowania sytuacji edukacyjnych związanych ze śpiewem oraz zabawami muzyczno-ruchowymi opartymi na repertuarze wokalno-instrumentalnym. Szkolenie jest również okazją do zapoznania się
z autorską koncepcją budowania kompetencji prostych i złożonych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którą propaguje już od kilkunastu lat w Polsce i poza jej granicami Autor szkolenia. Elementy takiego spojrzenia na edukację muzyczną dzieci Autor
wielokrotnie przedstawiał w różnych publikacjach dydaktyczno-metodycznych, m.in. w czasopismach i podręcznikach szkolnych oraz przewodnikach metodycznych wydawanych przez takie wydawnictwa jak: ALEX, MAC, JUKA, Eduskrypt.pl, P21 i Ediba Polska.
Niniejsza oferta stanowi również zachętę dla nauczycieli do wzięcia udziału w dłuższych formach warsztatowych prowadzonych przez Autora.

S 02. Zanim przedszkolak zacznie kodować, czyli offlinowe zabawy muzyczno-ruchowe w przedszkolnej przestrzeni

Adresaci: Rady pedagogiczne, nauczyciele wychowania przedszkolnego.
Liczba uczestników: Grupa do 30 osób.
Materiały dla uczestników: Materiał szkoleniowy w wersji papierowo-elektronicznej.

„Celem programowania jest abstrakcja, a nie programy” [M. M. Sysło, 2018], zatem naukę programowania nie powinno się rozpoczynać od zajęć z komputerem, tabletem, smartfonem czy też konkretnym programem lub aplikacją, lecz zacząć zupełnie od czegoś innego aby osiągnąć zamierzony cel. Ponieważ w przedszkolu nie ma nauki programowania, to całą tą przygodę dziecko powinno rozpoczynać od kodowania i to kodowania offline (bez komputera, bez sprzętu elektronicznego).
Mając na uwadze potrzeby rozwojowe i możliwości wykonawcze najmłodszych dzieci nasuwa się proste pytanie jakimi umiejętnościami powinien wykazywać się przedszkolak zanim zacznie kodować?
Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w treści niniejszego szkolenia, którego celem jest ukazanie nauczycielom możliwości organizowania sytuacji edukacyjnych związanych z realizacją ćwiczeń ogólnorozwojowych, które stanowią podstawę do rozwijania umiejętności potrzebnych w nabywaniu kompetencji związanych z kodowaniem w przedszkolu.
Nauczyciel powinien przede wszystkim rozwijać wrodzone i nabyte umiejętności dzieci, które będą dla nich podstawą kompetencji pozwalających kodować i dekodować, a następnie programować.

S 03. Jak przygotować dzieci do nauki programowania w klasach I-III szkoły podstawowej?

Adresaci: Rady pedagogiczne, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele świetlic szkolnych.
Liczba uczestników: Grupa do 30 osób.
Materiały dla uczestników: Materiał szkoleniowy w wersji papierowo-elektronicznej.

Szkolenie ma na celu zasygnalizowanie istoty organizowania sytuacji edukacyjnych przygotowujących dzieci do nauki programowania w formie „offline” (czyli bez komputera), opartych na działaniach muzyczno-ruchowych, których zadaniem jest rozwijanie u dzieci kompetencji prostych i złożonych oraz rozwijanie myślenia komputacyjnego.
Autor prezentuje w trakcie szkolenia przede wszystkim te rozwiązania metodyczne, którymi na co dzień posługuje się w swojej pracy. To krótkie spotkanie jest również doskonałą okazją do zapoznania się z autorską koncepcją edukacji małego dziecka, którą Autor propaguje od kilkunastu lat w Polsce i poza jej granicami. Elementy takiego spojrzenia na edukację przedstawił m.in. w projektach multimedialnych Multimedia DVD dla 3, 4-latków w projekcie P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku oraz w projektach interaktywnych FunKodowanie i EduPrzedszkole przygotowanych na „Magiczny Dywan” firmy Funtronic.
Tym razem pomysły, które zostały zastosowane w zaawansowanych technologiach Autor prezentuje w formie zabaw i gier muzyczno-ruchowych w przestrzeni szkolnej klasy, czyli w ławce i poza nią bez używania przez dzieci komputera przygotowując dzieci do podjęcia przez nich nauki programowania, czyli wyrażania siebie w innym języku oraz innej formie.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wybranej oferty >>> napisz do mnie