Zrzutki

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli,
Dyrektorzy Placówek Oświatowych,
Drodzy Nauczyciele!

Mam przyjemność przedstawić Państwu autorską ofertę szkoleniową skierowaną głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, świetlic szkolnych, ognisk terapii zajęciowej oraz nauczycieli muzyki i rytmiki.

Tematyka szkoleń związana jest głównie z szeroko rozumianą edukacją muzyczną małego dziecka, ale moja wiedza oraz doświadczenie zawodowe pozwalają mi na interdyscyplinarne podejście do muzyki jako punktu wyjścia do skorelowanych działań związanych z edukacją językową, teatralną, regionalną, matematyczną, techniczną oraz plastyczną polegających na budowaniu u dzieci kompetencji prostych i złożonych.

W swojej ofercie posiadam również szkolenia z zakresu budowania kompetencji cyfrowych, zdalnego nauczania oraz kodowania, programowania i grywalizacji

Punktem wyjścia do każdego zaproponowanego szkolenia była przede wszystkim moja praktyka w określonym zakresie tematycznym w pracy z dziećmi w przedszkolu lub szkole oraz wieloletnia praca z dorosłymi (studentami i nauczycielami).

Potwierdzeniem zasadności realizowania własnych nowatorskich rozwiązań metodycznych oraz prowadzonych działań były publikacje o charakterze naukowym, popularnonaukowym, czy też metodyczno-repertuarowym. Podręczniki szkolne, przewodniki metodyczne oraz artykuły w prasie branżowej zawsze podlegały weryfikacji, nie tylko ze strony odbiorców – nauczycieli i uczniów, ale przede wszystkim recenzentów naukowych, językowych i metodycznych. Takie podejście do tematu dawało mi zawsze pewność, że to, co robię, zawsze idzie w parze z teorią, a moje pomysły są zweryfikowane i nie stanowią zagrożenia mentalnego edukacji zarówno młodych stażem, jak i doświadczonych zawodowo nauczycieli.