BL 01. Noga tu, ręka tam – czyli jak rozpocząć aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss

Adresaci: Rady pedagogiczne, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele świetlic szkolnych oraz nauczyciele ognisk terapii zajęciowej.

Wymiar godzin: zajęcia w systemie blended learning*: 4 godz. – stacjonarna sesja jednodniowa (jedno popołudnie w dni robocze) + 3 godz. – kurs online + 1 godz. – webinar.

*Dostęp do materiałów i narzędzi uzupełniających szkolenie (kurs online) oraz udział w dedykowanym webinarze organizowanym indywidualnie dla uczestników szkolenia, w ustalonym z grupą dogodnym terminie (maksymalnie do 4 tygodni) po przeprowadzonych zajęciach stacjonarnych.

Liczba uczestników: Grupa maksymalnie do 35 osób (w zależności od możliwości lokalowych).

Cel: Zajęcia stworzą uczestnikom warunki do wzbogacenia warsztatu pracy o atrakcyjne i różnorodne metody oraz formy prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych opartych o aktywne słuchanie muzyki według pluralistycznej koncepcji wychowania muzycznego realizowanej w Polsce z wykorzystaniem m.in. idei Batii Strauss

Program ramowy:

    • Aktywne słuchanie muzyki – pluralistyczna koncepcja wychowania muzycznego w Polsce, a idea Batii Strauss;
    • „Muzyka wielkich i małych mistrzów”, czyli aktywne słuchanie muzyki nie tylko według idei Batii Strauss;
    • Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody oraz formy umuzykalnienia dzieci;
    • Multimedia i współczesne środki dydaktyczne (Soundplant© i Makey Makey) w edukacji małego dziecka

Materiały dla uczestników: Skrypt warsztatowy dla każdego uczestnika szkolenia w wersji papierowej (sketchnotes) + materiał metodyczny (pdf) oraz materiał audio (mp3) i multimedia do pobrania ze strony internetowej.

Uwaga: Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć ruchowych (odpowiednia odzież i obuwie).