Szkolenia online

OL 1. Przygody z instrumentami (szkolenie online)

Adresaci: Rady pedagogiczne, nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz świetlic szkolnych.
Wymiar godzin: 4 godz.
Liczba uczestników: Grupa do 40 osób.

Materiały dla uczestników:
• Skrypt warsztatowy – materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej (pdf) przesyłany do uczestników w trakcie zajęć + dostęp do filmów i multimedialnych materiałów na stronie internetowej po zrealizowanym szkoleniu.

Szkolenie ma na celu ukazanie nauczycielom możliwości organizowania sytuacji edukacyjnych związanych z muzykowaniem indywidualnym i zbiorowym w przedszkolu i szkole podstawowej na instrumentach perkusyjnych. Szkolenie jest praktyczną transpozycją artykułów pt. „Przygody z instrumentami”, opublikowanych w roku szkolnym 2015/16 w czasopiśmie Nauczycielka Szkoły Podstawowej, numery 45-54, Ediba Polska.
Warsztat prowadzony w formie stacjonarnej został tak zmodyfikowany, aby nie tylko autor szkolenia mógł go zrealizować w formie online, ale również uczestnicy mogli wykorzystać poznane narzędzia w swojej pracy z dziećmi/uczniami zarówno w pracy stacjonarnej jak i pracy zdalnej. Szkolenie realizowane jest w dwóch trybach: jesienno-zimowym lub wiosenno-letnim (tryby różnią się repertuarem ćwiczeniowym związanym z porami roku oraz zmianą w muzykowaniu na instrumentach melodycznych – dzwonki lub flet/flażolet).


• Do szkolenia w wersji (jesień-zima) przygotowanych zostało: 18 filmów wideo i 13 nagrań audio.
• Do szkolenia w wersji (wiosna-lato) przygotowanych zostało: 16 filmów wideo, 11 nagrań audio, 2 aplikacje multimedialne.

OL 2. Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka , m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny (szkolenie online)

Adresaci: Rady pedagogiczne, nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz świetlic szkolnych.
Wymiar godzin: 4 godz.
Liczba uczestników: Grupa do 40 osób.
Prowadzący: Piotr Kaja i Andrzej Peć

Materiały dla uczestników:
• Skrypt warsztatowy – materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej (pdf) przesyłany do uczestników w trakcie zajęć + dostęp do filmów i multimedialnych materiałów na stronie internetowej po zrealizowanym szkoleniu.

Szkolenie ma na celu ukazanie nauczycielom możliwości tworzenia i organizowania sytuacji edukacyjnych nastawionych na rozwijanie umiejętności proinnowacyjnych uczniów, w tym kreatywności. Podczas szkolenia prowadzący prezentują nowe metody i techniki związane z rozwijaniem kreatywności dziecka m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny do wykorzystania przez nauczyciela podczas edukacji w formie stacjonarnej, zdalnej, online oraz hybrydowej. Pobudzając zmysły analogowymi i cyfrowymi narzędziami oraz poprzez aktywne słuchanie i komunikację werbalną i niewerbalną autorzy szkolenia kształtują umiejętności narracyjne uczestników szkolenia pobudzając ich wyobraźnię w taki sposób, aby nie tylko omawiać narzędzia metodyczne i dydaktyczne, ale i również uświadomić nauczycielom potrzebę ich stosowania w kształceniu kompetencji kluczowych dziecka.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami wybranej oferty >>> napisz do mnie