Rozwiązania metodyczne na interaktywną podłogę

Prezentacja rozwiązań metodycznych
w oparciu o pakiet „EduPrzedszkole”

(autorzy gier: Piotr Kaja, Andrzej Peć, Krzysztof Eran Werber)

1. Prezentacja 16 gier edukacyjnych na interaktywną podłogę dotyczących 4 obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Prezentacja rozwiązań metodycznych
w oparciu o pakiet „Funkodowanie”

(autorzy gier: Krzysztof Ciurej, Piotr Kaja, Dariusz Martynowicz, Andrzej Peć, Krzysztof Eran Werber)

1. RUROCIĄG – Gra z pakietu FUNKODOWANIE III o tematyce matematyczno-logicznej

2. MAGICZNE WZORY – Gra z pakietu FUNKODOWANIE III o tematyce matematyczno-logicznej

3. STACJA KOSMICZNA – Gra z pakietu FUNKODOWANIE III o tematyce matematyczno-logicznej

4. DOMINO – Gra z pakietu FUNKODOWANIE II o tematyce matematyczno-logicznej

5. DYRYGENT – Gra z pakietu FUNKODOWANIE I o tematyce muzyczno-matematycznej

6. KODOWANIE DŹWIĘKIEM – Gra z pakietu FUNKODOWANIE I o tematyce muzyczno-matematycznej